Zadetki NEP: 0 | Ukrep ta mesec: 88 | Skupaj: 1825 | Natisni   
   Pozanimajte se pri:
   Podatki o stavbi:

Cvetka Kernel, Ravnateljica
Srednja gozdarska in lesarska šola, Tržaška 36
6230 Postojna
Zemljevid >>

Tel: 031 302 567
E-naslov: cvetka.kernel@guest.arnes.siZadnja sprememba: 14.06.2013
Bojan Žnidaršič, info@vitra.si

Tip stavbe:  Javna stavba
  Leto zaključene gradnje:  1981
  Leto zadnje obnove:  2008
  Skupna površina ogrevanja:  7500 m2
  Število ogrevanih etaž:  0
  Število prebivalcev:  0
  Energent za ogrevanje:  Sekanci
  Dopolnilno ogrevanje:  ELKO
  Priprava tople vode:  Sekanci, ELKO
  Opomba:  Zaradi kratkega časa delovanja kotla na sekance še ni verostojnih podatkov o porabi

   Kaj boste videli?

■ Kotel na biomaso
■ Ogrevanje sanitarne vode in prostorov      ■ Sekanci

Kotel na sekance ima 500 kW, izkoristek je 92 %, zalogovnik za sekance (130 m3) se polni na dva tedna (eno polnjenje cca 80 m3), hranilnik tople vode ima 40 m3, dve ekspanzijski posodi pa skupaj 1000 l. Dnevna poraba sekancev je ob hudem mrazu 5 m3. S servisom je vzpostavljena 24 urna povezava, v sistemu je računalniško vodeno merjenje proizvedene energije, saj SGLŠ kupuje proizvedeno toploto, merjeno preko kalorimetrov. Za dobavo sekancev skrbi dobavitelj, za vzdrževanje sistema izvajalec. Za osnovno oskrbo sistema skrbi hišnik SGLŠ, ki večkrat kotrolira, tedensko očisti pepel, ter odpravlja manjše napake po telefonskih navodilih serviserja. Za večje skrbi serviser.

Opis

Poleg nižjih stroškov ogrevanja so se v SGLŠ odločili za prehod iz ELKO na lesne sekance – kot prva srednja šola v Sloveniji - tudi zaradi manjših emisij CO2; večje energetske neodvisnosti Slovenije; denar za energent se obrača v Sloveniji (v regiji), kar ustvarja tudi nova delovna mesta; SGLŠ postaja učni in demonstracijski objekt za URE in OVE. Zanimiv je moralni argument: “Moj ded je kuril premog iz Poljske, moj oče nafto iz Zaliva, mi kurimo z lesnimi ostanki iz naših logov.”

Ker so objekti SGLŠ v pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport, so z njim – kot pravi direktorica – zelo dobro in tvorno sodelovali v vseh fazah. Po izdelavi »Študije o izvedljivosti« je za izdelavo projektne dokumentacije poskrbela agencija AURE, za pridobitev gradbenega dovoljenja pa SGLŠ.

Če je bila pripravljalna »papirna« faza dolga, pa je bila realizacija - po zagotovitvi financ in izbiri dobavitelja sekancev iz javnih razpisov, - »takojšna«. Dober mesec in pol je trajalo, da so 29. 11. 2008 naredili poskusni zagon. Sistem tako sedaj ogreva tri stavbe (šola, dijaški dom in strojna postaja) s skupno površino 7500 m2. Kotel na sekance so instalirali na mesto enega od dveh kotlov na ELKO v obstoječi kurilnici. Novejši kotel na ELKO so ohranili.

Med idejo in prvim kurjenjem so se na SGLŠ sami izobraževali in hodili na oglede dobre prakse. Ker vedo, kako pomemben je ogled in pogovor z uporabnikom za vse bodoče investitorje, z veseljem pokažejo kar imajo, in povedo, kar znajo. Obojega bo več in več, saj so načrti smeli. Postati – poleg šolanja – tudi institucija, ki ukrepe URE in OVE pokaže kot primere dobre prakse

Velik padec cen nafte je spremenil tudi razmerja v investiciji, predvsem je podaljšal dobo vračanja investicije. Ob zasnovi projekta (junij, 2008) je bila cena ELKO 0,95 €/l, danes (10. 03. 2009) je 0,49 €/l.

Povprečni letni strošek za 145.000 l ELKO se je tako več kot prepolovil: iz 138.000 € na 69.000 €. Predvideni letni strošek za toploto iz sekancev je 40.000 € (decembra 2008 je bil 5.846 €).

Tako kot gospodinjstva, bodo tudi na SGLŠ relativno hitro zamenjali še preostalo stavbo pohištvo, zamenjali in dobro termoizolirali toplotne vode med stavbami, termoizolirali strop in obodne stene na strojni postaji, vgradili termostatske ventile na radiatorjih. Velika investicija bo izgradnja nove športne dvorane z upoštevanjem načel pasivne gradnje. V prihodnost pa so postavili instalacijo SSE (v SGLŠ je – poleg dijakov – tudi Youth Hostel) in fotovoltaiko.

    


Zemljevid
 

Prikaži večji zemljevid

Vabimo vas, da se nam pridružite pri širjenju znanja, izkušenj in primerov dobre prakse. Postavite vprašanje o vsebini na tej strani, opišite svojo izkušnjo, komentirajte uporabnost, predlagajte spremembo, pohvalite ali pograjajte izvajalca?