Zadetki NEP: 0 | Ukrep ta mesec: 69 | Skupaj: 1519 | Natisni   
   Pozanimajte se pri:
   Podatki o stavbi:

Tone Hrovat, direktor
ŠC Grm, Sevno 13
8000 Novo mesto
Zemljevid >>

Tel: (07) 39 34 700
E-naslov: tone.hrovat@guest.arnes.siZadnja sprememba: 07.06.2013
Cveto Fendre, cveto.fendre@guest.arnes.si

Tip stavbe:  Javna stavba
  Leto zaključene gradnje:  Pred letom 1900
  Leto zadnje obnove:  2013
  Skupna površina ogrevanja:  7850 m2
  Število ogrevanih etaž:  4
  Število prebivalcev:  660
  Energent za ogrevanje:  Kurilno olje, 850 MWh
  Dopolnilno ogrevanje:  0
  Priprava tople vode:  0
  Opomba:  gradbeni kompleks

   Kaj boste videli?

■ Obnovljena starejša hiša
■ Obod stavbe, Ogrevanje prostorov, Ogrevanje sanitarne vode      

Šolski kompleks je sestavljen iz več objektov, ki so med seboj povezani v celoto. Objekti sledijo konfiguraciji terena, ki je v naklonu. Glede na funkcijo in prostorsko razporeditev je objekt razdeljen v segmente: dijaški dom, telovadnica, jedilnica, srednja šola in višja šola. Etažnost objekta je izredno razgibana. Večji del so tri etaže, ki so ponekod še delno podkletene. Dijaški dom ima tri etaže, telovadnica in njeni prizidki imajo eno etažo, jedilnica ima eno etažo, srednja šola pa ima od dve do štiri etaže. V okviru energetske sanacije so bili izvedeni številni tehnično-investicijski ukrepi. Sanirani so bili fasada, okna in vrata na lupini stavbe, razsvetljava, podstrešje in pod, vgrajeni so bili termostatski ventili, sistemi za lokalno in centralno prezračevanje, toplozračno ogrevanje. Investicija je zajemala tudi vzpostavitev energetskega monitoringa.

■ Toplotna izolacija oboda stavbe
■ Fasada, Strop proti hladni podstrehi, Streha      ■ Kamena volna, Ekstrudirani polistiren

Osnovna sestava zunanjih zidov je 15 cm betona, 3 cm toplotne izolacije in vidna silikatna opeka NF (12 cm). Prizidek jedilnice ima votlo opeko s 5 cm toplotne izolacije. Prizidek kuhinji (ob telovadnici) ima zunanje stene iz sendvič panelov (trimo), vendar ti prostori niso v celoti ogrevani. Del zunanjega ovoja dijaškega doma sestavlja PVC-zasteklitev, ki ima v spodnjem delu (kjer ni stekla) polnilo. Zasteklitev je v različnih okvirjih (PVC, les), iz različnih obdobij in različnih toplotnih karakteristik. Del sten telovadnice je izveden iz stekla – kopelita. Strop proti neogrevanemu prostoru (območje vhoda B) je sestavljen iz AB-plošče 15 cm, dodano je 4 + 4 cm kamene volne in 5 cm estriha. Poševna streha šole in telovadnice ima 8 cm toplotne izolacije. Kritina je večina iz trapezne pločevine in v sorazmerno dobrem stanju. Pri dodatni izolaciji ovoja zgradbe je bila izvedena namestitev toplotne izolacije (20 cm kamene volne) na podstrešje nad ogrevanimi prostori in izvedba toplotne izolacije zunanje fasade s 16 cm toplotne izolacije (Fragmat) na obstoječo fasado. Posebej so s toplotno izolacijo (polistiren) obdelani izpostavljeni betonski toplotni mostovi. Zamenjana so stara okna z novimi dvoslojnimi – ta imajo faktor toplotne prehodnosti 1,1 W/m2K.

■ Ogrevalni sistem
■ Visokotemperaturno      ■ Radiatorji

Glavni objekt, v katerem so šola, dijaški dom, telovadnica in kuhinja, se s toplotno energijo oskrbuje iz kotlovnice, ki je nameščena v kletnih prostorih Kmetijske šole in Biotehniške gimnazije. Kotlovnica je bila v celoti obnovljena leta 2008. V njej sta nameščena dva kotla na ekstra lahko kurilno olje (leto proizvodnje 2007) proizvajalca Buderus (prvi kotel tip Logano GE515 nazivna toplotna moč od 488 kW do 548 kW, drugi kotel tip Logano GE615 nazivna toplotna moč 707–800 kW) s kotlovsko avtomatiko Logamatic 4000. Vse črpalke, ki so vgrajene v razdelilni sistem, so opremljene s frekvenčnimi regulatorji. V toplotno-razdelilni sistem Višje šole sta vgrajeni dve obtočni črpalki proizvajalca IMP (tip LMT-50 nazivna moč 810 W) s frekvenčnim regulatorjem ter črpalka proizvajalca GRUNDFUS (tip UPS 32-60) za oskrbovanje klimata. Po sanaciji so bili vgrajeni radiatorji proizvajalca VOGL&NOOT, ki so opremljeni z radiatorskimi regulacijskimi ventili in s termostatskimi glavami. V kotlovnici so nameščeni trije bojlerji s prostornino 500 l.

■ Prezračevanje
■ Rekuperacija      ■ Prezračevalni sistem

Večnamenska hala je klimatizirana in prezračevana s centralnim rekuperacijskim sistemom Hidria tipa KNND z naslednjimi tehničnimi podatki: pretok zraka na dovodno/odvodni strani: 4000 m3/h, padec tlaka dovod/odvod: 868/752 Pa, električna moč dovod/odvod: 1,7/1,7 kW, ostali vgrajeni elementi EW: 60 kW. Sistem omogoča temperaturno regulacijo in poletno rekuperacijo s ploščnim rekuperatorjem.

■ Pametna hiša
■ Razsvetljava, Ogrevanje      ■ Prenos po posebnih žicah

Sistem energetskega monitoringa je namenjen upravljanju, vodenju in nadziranju delovanja celotnega energetskega sistema zavoda. Omogoča prikaz in spremljanje trenutnih, urnih, dnevnih, mesečnih ali letnih energetskih podatkov, analizo in statistično obdelavo različnih podatkov s področja proizvodnje in porabe energije. Preko monitoringa lahko ob zaščitenih internetnih povezavah (uporabniško ime, geslo) uporabniki dostopajo do določenih podatkov tudi preko spleta. Preko tega sistema lahko izvajajo tudi energetsko knjigovodstvo in dostopajo do energetske baze podatkov, nameščene na ustreznem strežniku.

Opis
Kmetijska šola Grm Novo mesto je začela z izobraževanjem za potrebe kmetijstva v gradu Grm leta 1886. Pred tem je kranjski deželni zbor za potrebe šole kupil posestvo, zemljo, inventar in živino. Izobraževalni programi so se skozi zgodovino spreminjali, prav tako dolžina izobraževanja in v določeni meri tudi ime šole, ki pa je v vseh kombinacijah ohranila naziv Grm. Leta 1983 je nova šola odprla svoje prostore na lokaciji pod Trško goro. V zavodu deluje 5 enot: Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija, Srednja šola za gostinstvo in turizem, Višja strokovna šola, Dijaški in študentski dom ter Medpodjetniški izobraževalni center. Vzgojno-izobraževalno delo, svetovalno delo, knjižničarstvo, laborantsko in delo, povezano z vzdrževanjem učne tehnologije, na šoli opravlja 80 delavcev.

Pred energetsko sanacijo je bilo energijsko število ogrevanja zgradbe okrog 105 kWh/m2a, po sanaciji kaže po izračunih in v praksi energijsko število ogrevanja na 50 kWh/m2a.

Projekt energetske obnove ŠC Grm sta delno financirala Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada, in MIZŠ. Sanacija je bila izvedena v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve: Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb. Skupna vrednost investicije je znašala približno 516.000 evrov. 85 % celotne vrednosti investicije je bilo pridobljenih s strani Kohezijskega sklada in slovenske udeležbe, 15 % je zagotovilo MIZŠ.

    


Zemljevid
 

Prikaži večji zemljevid

Vabimo vas, da se nam pridružite pri širjenju znanja, izkušenj in primerov dobre prakse. Postavite vprašanje o vsebini na tej strani, opišite svojo izkušnjo, komentirajte uporabnost, predlagajte spremembo, pohvalite ali pograjajte izvajalca?