Zadetki NEP: 5.250.850 | Ukrep ta mesec: 66 | Skupaj: 6958 | Natisni   
   Pozanimajte se pri:
   Podatki o stavbi:

Borut Dolenc, upravnik
Za Sovičem 12
6230 Postojna
Zemljevid >>

Tel: 051 333 433
E-naslov: matima.po@gmail.comZadnja sprememba: 21.09.2013
Anton Drobnič, tone.drobnic@siol.net

Tip stavbe:  Proizvodnja (toplarna)
  Leto zaključene gradnje:  2011
  Leto zadnje obnove:  Ni bilo obnove
  Skupna površina ogrevanja:  0 m2
  Število ogrevanih etaž:  0
  Število prebivalcev:  0
  Energent za ogrevanje:  Lesni sekanci, 5.000 nm3 na leto
  Dopolnilno ogrevanje:  Kurilno olje (rezerva)
  Priprava tople vode:  0
  Opomba:  Naslov toplarne: Cesta v staro vas

   Kaj boste videli?

■ Kotel na biomaso
■ Ogrevanje sanitarne vode in prostorov      ■ Sekanci

Novozgrajena toplarna na biomaso (lesni sekanci) je začela z obratovanjem v kurilni sezoni 2011/12 na naslovu Cesta v staro vas. Strošek investicije je bil okrog 1,5 mio €, od tega gradbeni del 0,75 mio €, strojna oprema 0,6 mio €, ostalo so bili stroški projektov in podobno. Letna amortizacija je okrog 100.000 €. Cena energije 45,48 €/MWh z DDV, cena omrežnine pa 60,29 € z DDV. Torej je cena na toplotni podpostaji v stavbi kupca okrog 105 €/MWh z DDV. Sicer je neposredni strošek proizvodnje energije okrog 35 €/MWh (brez režije). Lastnik toplarne plačuje Občini Postojna koncesijsko dajatev v višini 2 % od zaračunane prodane energije. Cena proizvedene toplotne energije je prilagojena tako, da se bo koncesionarju vložek v investicijo povrnil v 20 letih. Na toplarno je priklopljenih pet objektov: Šolski center Postojna, Vrtec Postojna, OŠ Antona Globočnika, ZD Postojna in Bolnišnica Postojna. S tem so kapacitete toplarne - letna proizvodnja 2.761 MWh energije - izkoriščene 98 %. Topla vode se do toplotnih podpostaj pri uporabnikih dostavlja preko 750 m dolgih iz dobro toplotno izoliranih toplovodov premera 20 cm.

Opis
Občina Postojna je z namenom znižanja stroškov ogrevanja in zmanjšanja onesnaževanja okolja pristopila k projektu izgradnje daljinskega sistema ogrevanja na lesno biomaso. Toplarna danes skrbi za javne objekte, ki se nahajajo na strnjenem območju ceste na Kremenco. To so: Vrtec Postojna, Osnovna šola Antona Globočnika, Šolski center Postojna, Zdravstveni dom in Porodnišnica Postojna ter novi Gasilski dom.

Analize obstoječe porabe teh objektov kažejo, da so se samo s prikopom na toplarno stroški ogrevanja prostorov in sanitarne vode znižali za 6 do 30 %. Ker pa se te stavbe energetsko sanirajo tudi na ovoju, se bo z manjšimi toplotnimi izgubami na ovoju nižal tudi strošek ogrevanja. Tako bo lahko že sedanja kapaciteta - ta je izkoriščena 98% - omogočila priklop še kakšnega objekta. V bližini je namreč veliko večstanovanjskih stavb, ki se še vedno ogrevajo na kurilno olje.

Novozgrajena kotlovnica na lesno biomaso, locirana ob Cesti v staro vas v bližini Šolskega centra Postojna ima dva kotla na lesne sekance (turbomat 500 kW in lambdamat 1 MW). Sestavni del kurilnice je tudi 2.5 MW kotel na kurilno olje za pokrivanje konic. Letna poraba sekancev je okrog 5.000 nm3, kar nadomesti 400.000 l kurilnega olja, kolikor so ga letno porabile obstoječe kotlovnice. Letna količina pepela je okrog 50 m3. Lahko se uporabi kot odlično gnojilo.

Objekt kotlovnice je razmeroma majhen, tlorisnih dimenzij 16 x 25 m, z eno etažo vkopano v zemljo, tako znaša njegova višina izven zemlje znašala le 7 m. Dimnik je inoks izdelave, zunanjega premera 45 cm in višine 12 m. Kotlovnica je opremljena z najsodobnejšo tehnologijo, ki omogoča visoke izkoristke goriva (do 90 %) in minimalne emisije. Pomembno je, da ima obstoječa kotlovnica možnost instalacije dodatnih kurilnih naprav. Velika možnost je, da bo to kogeneracija za celoletno zagotovitev tople sanitarne vode in prodajo proizvedene elektrike v javno omrežje. Zaradi ugodne lege kotlovnice - v bližini je veliko naselje večstanovanjskih stavb - obstajajo realne možnosti izgradnje dodatne kurilnice v bližini obstoječe. Sedanje kapacitete obstoječe kurilnice so izkoriščene 98% in ne omogočajo dodatnih priklopov.

    

Foto: Anton Drobnič

Traktor je pripeljal 20 m3 sekancev v kotlovnico na lesno biomaso v Postojni (Cesta v staro vas). Med ogrevalno sezono je 24 urna poraba okrog 100 nm3, kar pomeni pet takih traktorskih prikolic.

 

Zemljevid
 

Prikaži večji zemljevid

Vabimo vas, da se nam pridružite pri širjenju znanja, izkušenj in primerov dobre prakse. Postavite vprašanje o vsebini na tej strani, opišite svojo izkušnjo, komentirajte uporabnost, predlagajte spremembo, pohvalite ali pograjajte izvajalca?